Postępowanie upadłościowe

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie upadłości konsumenckiej na terenie całego kraju. Pomagamy przejść przez kolejne etapy procesu oddłużania, tak aby konsument, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań (bezskuteczność egzekucji) mógł uzyskać oddłużenie. Jeśli posiadasz problemy finansowe, nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań lub popadłeś w tzw. „spiralę zadłużenia” – nasza kancelaria gwarantuje kompleksową pomoc w oddłużaniu.

Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2021 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 18 205 osób.
To niemal 40 proc. więcej niż w dotychczas rekordowym 2020 r. Od 01.01.2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość
konsumencką do 31.12.2021 r. łącznie upadłość konsumencką ogłosiły 57 884 osoby.

Do zakresu prowadzonych przez kancelarię działań
należy:

 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji oraz jej szczegółowa analiza celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  konsumenckiej,
 • udzielanie porad prawnych dotyczących przebiegu oraz skutków postępowania upadłościowego, w tym opracowywanie strategii postępowania,
 • ocena czy spełnione zostały warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • wyjaśnianie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • ustalanie spisu wierzycieli oraz wszystkich innych istotnych okoliczności,
 • przygotowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • pomoc w upadłości konsumenckiej byłych przedsiębiorców,
 • pomoc w upadłości konsumenckiej małżonków,
 • wsparcie w kontaktach z wierzycielami, syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego,
 • reprezentacja w toku postępowania przed sądem upadłościowym,
 • sporządzanie zarzutów przeciwko planom podziału funduszów masy upadłości oraz zarzutów przeciwko planom podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo,
 • sporządzanie pozwów o wyłączenie z masy składników mienia nienależących do majątku upadłego oraz świadczeń otrzymanych za
  zbyte mienie i reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie wniosku o wyłączenie,
 • przygotowanie wniosku o zabezpieczenie warunków mieszkaniowych,
 • opracowanie wniosku o umorzenie zobowiązań.

Pomoc dla frankowiczów

Nasza kancelaria w ramach pomocy prawnej świadczonej frankowiczom
zajmuje się:

 • darmową analizą umowy kredytowej,
 • sporządzeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia
  poprzez wstrzymanie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
 • tzw. odfrankowieniem kredytu,
 • unieważnianiem umowy kredytu frankowego,
 • odzyskiwaniem nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie
  niskiego wkładu własnego („UNWW”)