Aktualności

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zadośćuczynienie to instytucja prawa cywilnego uregulowana w akcie prawnym kodeks cywilny. Swe podstawy znajduje w art. 445 kc, art. 446 §4 kc, nadto w art. 448 kc. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego i spełnia funkcję kompensacyjną. Głównym celem zadośćuczynienia jest naprawienie szkody o charakterze niemajątkowym … czytaj więcej

ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w kodeksie cywilnym, która w polskim prawie stanowi najczęściej świadczenie pieniężne, które przysługuje temu, kto doznał szkody majątkowej, a więc poszkodowanemu. Zobowiązanym do zapłaty zgodnie z art. 361 k.c. jest podmiot, który jest odpowiedzialny za szkodę. Zobowiązany ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub … czytaj więcej