GŁÓWNA O NAS OFERTA O STOWARZYSZENIU KONTAKT

O STOWARZYSZENIUKrajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe jest organizacją pozarządową. Powstało w 2002 roku we Wrocławiu. Misją stowarzyszenia jest niesienie pomocy ofiarom mobbingu oraz uwrażliwiania społeczeństwa na problemy dręczenia w miejscu pracy. Najbardziej podatnymi miejscami na zaistnienie zjawiska mobbingu są urzędy, szkoły, zakłady pracy, służby mundurowe i zdrowotne.

Mobbing to pojęcie rozległe i istnieje kilka jego definicji. Oto jedna z nich:
Zgodnie z art. 94 par.3 Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

RODZAJE MOBBINGU

 • mobbing ukośny - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na różnych poziomach
 • mobbing prosty - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na tym samym poziomie

TECHNIKI MOBBINGU
1. Taktyka upokorzenia

 • nieuzasadniona krytyka
 • zniesławienie
 • wyśmiewanie
 • nieodpowiednie żarty
 • obraźliwe gesty
 • sarkazm
 • publiczne krytykowanie wyglądu

2. Parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów celu ośmieszenia osoby

 • rozsiewanie plotek
 • zakaz rozmów
 • wrogie spojrzenia
 • terroryzm
 • wulgaryzmy

3. Taktyka zastraszenia

 • zakaz robienia przerw pod groźbą utraty pracy
 • groźby ustne
 • używanie wulgaryzmów
 • stosowanie przemocy fizycznej
 • przymusowe zostawanie po godzinach pracy
 • zastraszanie zwolnieniem z pracy

4. Taktyka pomniejszenia kompetencji
5. Taktyka izolacji
6. Taktyka poniżania
7. Taktyka utrudniania wykonywania pracy

SKUTKI MOBBINGU

 • zaburzenia psychosomatycznych
 • bóle ciała
 • zaburzenia gastrycznych
 • podwyższone ciśnienie krwi
 • zaburzenia jedzenia, bezsennoś
 • stany lękowe, nerwicowe
 • stany depresyjne
 • PTSD - zespół stresu pourazowego
 • utrata pracy
 • izolacja
 • niezrozumienie
 • wyniszczenie emocjonalne
 • absencje chorobowe
 • nałogi
 • zaburzenia myślenia polegające na niemożliwości koncentracji uwagi, problemach w twórczym rozwiązywaniu nowych zadań, zapominaniu

Koszty mobbingu ponoszą zarówno pracownik, pracodawca oraz całe społeczeństwo.

JEŚLI ROZPOZNAŁEŚ KTÓRĄKOLWIEK Z TECHNIK I KONSEKWENCJI MOBBINGU I DOTYCZY TO CIEBIE POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO JAKO MOBERA ,MOBINGOWANEGO LUB ŚWIADKA ZJAWISKA - REAGUJ!

GŁÓWNA | O NAS | OFERTA | O STOWARZYSZENIU | KONTAKT